Չդասակարգված

12 Jan. Ներածություն Countertrade

Հակառևտուրը առևտրային մեխանիզմ է, որը թույլ է տալիս ընկերություններին փոխանակել ապրանքներ կամ ծառայություններ՝ առանց ավանդական արժույթի օգտագործման: Այն ներառում է այնպիսի ձևեր, ինչպիսիք են փոխանակումը, օֆսեթը և փոխարկվող առևտուրը, և կարող են օգտագործվել ռեսուրսներ ձեռք բերելու, նոր շուկաներ մուտք գործելու և առևտրային անհավասարակշռությունը փոխհատուցելու համար: Այն արժեքավոր գործիք է այն ձեռնարկությունների համար, որոնք ցանկանում են ընդլայնվել միջազգային մակարդակով և դիվերսիֆիկացնել իրենց շուկաները: Այնուամենայնիվ, կարևոր է հասկանալ հակաառևտրային ոլորտում ներգրավվելու ռիսկերն ու օգուտները և աշխատել փորձառու խորհրդատուների հետ՝ նավարկելու այս տեսակի համաձայնագրերի բարդությունները: