ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ահա այն, ինչ մենք ավելի լավ ենք անում

Բիզնեսի կարիքների վերլուծություն
Որպես մեր բազմակողմ հակաառևտրային ծառայությունների մաս՝ մենք առաջարկում ենք բիզնեսի կարիքների համապարփակ վերլուծություն՝ օգնելու մեր հաճախորդներին բացահայտել իրենց կարիքներն ու նպատակները և մշակել հարմարեցված ռազմավարություններ՝ դրանց հասնելու համար: Մեր փորձագետների թիմը մանրակրկիտ վերլուծում է մեր հաճախորդների բիզնեսը և գործառնությունները՝ ուսումնասիրելով նրանց աճի ներկա և պոտենցիալ հնարավորությունները: Ելնելով այս վերլուծությունից՝ մենք աշխատում ենք մեր հաճախորդների հետ՝ սահմանելու նրանց նպատակներն ու խնդիրները և մշակում ենք հատուկ ռազմավարական պլան՝ բազմակողմ հակաառևտրում նրանց ներգրավման համար: Մենք տրամադրում ենք շարունակական աջակցություն և աջակցություն ողջ գործընթացում՝ ապահովելու նրանց հաջողությունը:
ՇՈՒԿԱՅԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Մենք հաճախորդներին տրամադրում ենք շուկայի հետախուզություն կոնկրետ ճյուղերի կամ ոլորտների վերաբերյալ և վերլուծում ենք համաշխարհային հակաառևտրային շուկայի միտումներն ու զարգացումները: Բացի այդ, մենք իրականացնում ենք շուկայի համապարփակ հետազոտություն՝ բացահայտելու պոտենցիալ գործընկերներին և հնարավորությունները մեր հաճախորդների համար: Մեր նպատակն է օգնել մեր հաճախորդներին տեղեկացված որոշումներ կայացնել գլոբալ հակաառևտրային շուկայում իրենց ընդլայնման ծրագրերի և հնարավորությունների վերաբերյալ:

 

ՀԱԿԱՌԵՎՏՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ
Որպես մեր հակաառևտրային խորհրդատվական ծառայությունների մաս՝ մենք աշխատում ենք հաճախորդների հետ՝ բացահայտելու կոնկրետ մարտահրավերներն ու խնդիրները՝ կապված նրանց բիզնեսի հետ և տրամադրում ենք հակաառևտրի վրա հիմնված բազմակողմ առաջարկություններ և լուծումներ: Մենք վերլուծում ենք իրավիճակը և տրամադրում ենք փորձագիտական ​​ցուցումներ՝ օգնելու հաճախորդներին կողմնորոշվել բազմակողմ հակաառևտրի բարդությունների մեջ: Մեր խորհրդատվական ծառայությունները կենտրոնացած են հաճախորդներին օգնելու հասնել հաջողության իրենց հակաառևտրային ջանքերում և կարող են ներառել ավելի գործնական մոտեցում, օրինակ՝ առաջարկվող լուծումների իրականացմանն աջակցելը:
ՀԱԿԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

World Trade ExchangeՀակառևտրի կառուցվածքային ծառայություններն օգնում են բիզնեսին բացահայտել և կառուցվածքային հակաառևտրային հնարավորություններ, բանակցել գործարքներ և մշակել և վերանայել պայմանագրերը: Մեր ծառայությունները նպատակ ունեն օգնել բիզնեսին կողմնորոշվել հակաառևտրի բարդությունների մեջ և կառուցել փոխշահավետ գործարքներ, որոնք համահունչ են իրենց նպատակներին և կարիքներին:

ՀԱԿԱՌԵՎՏՐԻ ԴՐՈՒՍՈՒՄ
Մենք հանդես ենք գալիս որպես միջնորդներ՝ գտնելով գնորդներ կամ վաճառողներ կոնկրետ հակաառևտրային ապրանքների կամ ծառայությունների համար և հեշտացնելով գործարքների ավարտը մեր հաճախորդների անունից: Մենք բանակցում ենք, որպեսզի օգնենք հաճախորդներին հասնել իրենց գործարքների համար հնարավոր լավագույն պայմաններին և աշխատել մեր հաճախորդների համար սահուն, արդյունավետ փոխանակում ապահովելու համար: Մեր թիմը զբաղվում է հակաառևտրային գործընթացի բոլոր ասպեկտներով՝ թույլ տալով մեր հաճախորդներին կենտրոնանալ իրենց հիմնական բիզնես գործունեության վրա:
ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
Հակառևտրի ներդրման և կառավարման մեր ծառայություններն օգնում են բիզնեսին հաջողությամբ իրականացնել իրենց հակաառևտրային գործարքները: Մենք օգնում ենք համակարգել նյութատեխնիկական ապահովումը, կառավարել հաղորդակցությունը, հետևել առաջընթացին, լուծել ցանկացած խնդիր կամ մարտահրավեր, նվազագույնի հասցնել ուշացումների կամ խնդիրների ռիսկը, տրամադրել կանոնավոր թարմացումներ և հաշվետվություններ ձեր գործարքների կարգավիճակի վերաբերյալ և աջակցել պայմանագրի կատարմանը: Մենք նաև առաջարկում ենք ռիսկերի գնահատում և կառավարում, համապատասխանության աջակցություն և շարունակական աջակցություն և ուղղորդում գործարքի ողջ կյանքի ընթացքում՝ ապահովելու ձեր հակաառևտրային գործարքների սահուն և հաջող ավարտը:
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Մենք տրամադրում ենք կրթական նյութեր և վերապատրաստման ծրագրեր, որոնք ներառում են բազմակողմ հակաառևտրի տարբեր ասպեկտներ՝ օգնելու հաճախորդներին լուծել խնդիրները, հասնել նպատակներին և բավարարել կարիքները: Մեր ծառայությունները նախատեսված են մի շարք հաճախորդների, այդ թվում՝ բիզնեսների, պետական ​​գործակալությունների և այլ կազմակերպությունների համար՝ հասկանալու և արդյունավետ կերպով օգտագործելու բազմակողմ հակաառևտուրը՝ մարտահրավերները հաղթահարելու և իրենց նպատակներին հասնելու համար:
Համաշխարհային շուկա մուտք գործելու ռազմավարություններ
«Գլոբալ շուկա մուտք գործելու ռազմավարություններ» ապրանքատեսակն է, որն առաջարկում է WTE որն օգնում է ընկերություններին մուտք գործել նոր շուկաներ և ընդլայնել իրենց հասանելիությունը համաշխարհային մասշտաբով: Այս արտադրանքը ներառում է թիրախային շուկայի համապարփակ վերլուծություն, պոտենցիալ գործընկերների և հաճախորդների նույնականացում և շուկա մուտք գործելու համար հարմարեցված ռազմավարության մշակում: Այս ռազմավարությունը հաշվի է առնում տարբեր գործոններ, ինչպիսիք են մշակութային տարբերությունները, իրավական և կարգավորող պահանջները և մրցակցությունը: Մեր փորձագետների թիմը սերտորեն համագործակցում է հաճախորդների հետ՝ հասկանալու նրանց հատուկ կարիքներն ու նպատակները, այնուհետև մշակում է ռազմավարություն, որը առավելագույնի է հասցնում հաջողության հասնել թիրախային շուկայում: Համաշխարհային շուկա մուտք գործելու մեր ռազմավարությունները ներառում են նաև շարունակական աջակցություն իրականացման և կատարման համար՝ ապահովելով, որ հաճախորդները կարող են սահուն մուտք գործել նոր շուկա և հասնել իրենց նպատակներին:
Շուկայի վերլուծություն և հնարավորությունների նույնականացում
Շուկայի վերլուծությունը և հնարավորությունների նույնականացումը ծառայություններ են, որոնք առաջարկվում են ընկերություններին օգնելու հասկանալ շուկայի ներկա պայմանները և բացահայտել աճի և ընդլայնման հնարավոր հնարավորությունները: Այս ծառայությունը ներառում է ոլորտի, մրցակիցների և թիրախային շուկաների մանրակրկիտ վերլուծություն, ինչպես նաև հիմնական միտումների և աճի հնարավոր ոլորտների բացահայտում: Այս ծառայության միջոցով մեր հաճախորդները կարող են տեղեկացված որոշումներ կայացնել այն մասին, թե որտեղ պետք է կենտրոնացնեն իրենց ռեսուրսներն ու ջանքերը՝ իրենց բիզնես նպատակներին հասնելու համար: Բացի այդ, մենք տրամադրում ենք հետազոտություն և վերլուծություն տարբեր շուկաներ մուտք գործելու հնարավոր առավելությունների և թերությունների վերաբերյալ, ներառյալ իրավական և կարգավորող պահանջները, ինչպես նաև մշակութային նկատառումները: Սա օգնում է հաճախորդներին ավելի լավ որոշումներ կայացնել այն մասին, թե որ շուկա մտնել և ինչպես հարմարեցնել իրենց ապրանքներն ու ծառայությունները՝ լավագույնս բավարարելու այդ շուկայի կարիքները:
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ
Առևտրի ներկայացուցչության ծառայությունը կոչված է օգնելու բիզնեսին ընդլայնել իրենց համաշխարհային շուկան: Մեր փորձագետների թիմը հանդես կգա որպես ձեր ներկայացուցիչներ և կծառայի որպես կապող պոտենցիալ առևտրային գործընկերների, պետական ​​կառույցների և այլ հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ: Մենք կօգնենք ձեզ բացահայտել և կապ հաստատել թիրախային շուկաներում նոր հաճախորդների, մատակարարների և գործընկերների հետ: Առևտրային ներկայացուցչության մեր ծառայությունը ներառում է նաև օգնություն շուկայի հետազոտության, առևտրային ցուցահանդեսների մասնակցության և ձեր արտադրանքի կամ ծառայությունների առաջխաղացման այլ գործողություններ: Մեր գիտելիքներով և փորձով մենք կարող ենք օգնել ձեզ կողմնորոշվել մշակութային և կարգավորող տարբերություններով և ապահովել հարթ հաղորդակցություն և բանակցություններ: Վստահեք մեզ՝ օգնելու ձեզ ընդլայնել ձեր բիզնեսը և մեծացնել ձեր միջազգային առևտրի հնարավորությունները: